Mask och Commedia Centrum

Föreningen har funnits sedan april 1985 och firade sitt 10-års jubileum med en internationell maskfestival. Festivalen hölls i Kulturhuset och på Dramatiska Institutet i Stockholm.

Mask och Commedia Centrum är en ideell förening vars ändamål är:

- att sprida kunskap om Maskteater, Dockteater och Commedia och deras användning i olika kulturer och tidsepoker.

- att undersöka och experimentera i mask och docktillverkning, användning av masker och dockor som konstnärligt uttrycksmedel och Commedia som teaterform.

- att fungera som forum för att utveckla och skapa nya former för arbete med masker, dockor och Commedia, med siktet inställt på att dels i egen regi driva den professionella teatergruppen "Commediagillet" och dels vara en samlingsplats för fristående grupper, såväl amatörer som professionella.

Allt detta sker genom att anordna kurser, workshops, seminarier, föreläsningar, föreställningar och utställningar kring masker, dockor och Commedia samt genom utgivelse av publikationer i dessa ämnen.

Klicka på länken här under för att gå vidare:

Home Aktuellt Föreställningar Kurser Medlemmar Länkar