Commediagillet

Föreläsningar

Commedia dell’Arte (en timme)

En teoretisk genomgång om Commedia dell´Artes historia, spelteknik och karaktärgestaltning i denna gamla men mycket levande speltradition. Vi går genom de viktigaste karaktärer i Commedia dell´Arte, deras karaktärsdrag och spelteknik.

Masker på scen (en timme)

En föreläsning/demonstration om att arbeta med masker i teater. Vi går genom de olika typer av masker som kan användas på scenen och hur kan man hitta maskkaraktären genom att hitta den fysiska uttryck av maskens grundkänsla.

 

Kurser

Scenframställning: text och karaktärsgestaltning

Att lära sig att analysera en text och en rollkaraktär för att kunna gestalta och levandegöra den på en trovärdig sätt. Att hitta rollens känsla och tanke i de situationer som pjäsen föreställer och tolka den i kroppshållningen, rörelse och röst. Att lära sig att spela trovärdig i både drama och komedi.

Improvisation

Det handlar om att kunna ge och ta impulser på scenen och reagera på helt oväntade situationer. Att bejaka och bygga på en scenisk händelse. Denna kursen bygger mycket på Keith Jonstonnes impro teknik.

Clown

Clown. Att hitta sin egen clown. Att bygga en clown figur med sig själv som utgångspunkt. Att kunna förvandla de mest pinsamma personliga erfarenheter till en komisk händelse. Publiken skrattar åt clownen för att de känner igen sig i den lilla utsatta människan men han är den sista att få veta varför de skrattar.

Anticlown

Anticlown. Den clown som sätter skräck i sin publik. Den får publiken att skratta men skrattet fastnar i halsen. Den är elak, grotesk, har en elak hemlig plan. Om clownen är offret som publiken skrattar åt så är publiken anticlownens offer. Den är motbjudande men fascinerande. Definitivt ingen barnvänligt figur.

Bouffoner

Är mycket groteska figurer med en stark överdriven utseende som arbetar alltid i grupp och ifrågasätter allt som folk tar för givet. Om man jämför de med clowner så kan man säga att publiken skrattar åt clownen men Bouffoner skrattar åt publiken.

Gatuteater

Att spela teater på gatan ställer helt andra krav än att spela i en sluten sal, man måste dra publikens uppmärksamhet och hålla deras intresse trots trafiken och andra störande moment. Vi går genom tekniken för att kunna uppnå detta. Vilka egenskaper måste pjäsen och skådespelare ha för att lyckas utomhus?

Komiska figurer

Att kunna skapa en komisk karaktär med olika utgångspunkter och utveckla den genom att sätta karaktären i olika situationer. I kursen ingår improvisation, fysisk gestaltning, karaktärs analys, m.m.

Berättelseteknik

Människan har alltid varit fascinerad av berättelser. I den har kursen går vi genom inte bara artikulation och röstanvändning men också om hur man kan med hjälp av olika föremål eller ens egen kropp, illustrera berättelsen och göra den mer intressant för lyssnaren.

Maskspel

Vi går genom olika masker: från den neutrala masken som utvecklar kroppsmedvetenhet genom olika karaktärs masker där man lär sig att hitta maskens kropp och rörelse till den halva masken där man också hittar maskens röst.

Masktillverkning

En kurs om att kunna planera och skissa en mask som fungerar på scenen och om olika material och tekniker för att bygga masker för scenen. Material som vi använder är papier marché, gasväv och lim och läder och vi går genom olika tekniker som positiv och negativ form, gips avgjutning, läder utformning, m.m. (se längre ner för andra tekniker och material).

Dockteater

En kurs om material och teknik för att tillverka olika typ av dockor och lära sig att spela med dem. Vi går genom marionetter, handdockor, stavdockor, bunraku, m.m. och hur man bygger en scen för varje typ av docka.

Commedia dell´arte

Spelteknik och karaktär gestaltning i denna gamla men mycket levande spel tradition. Vi går genom de viktigaste karaktärer i Commedia dell´Arte, deras kroppshållning, rörelse mönster, karaktärs drag och spelteknik. Vi gör också en teoretisk genomgång om Commedia dell´Arte s historia.

Avgjutningstekniker för maskering

Avgjutning av ansiktet

Material kännedom: alginat, olika typ av gips och dess användning.

mask arbete

planering och skiss

modellering

positiv avgjutning

negativ avgjutning

färgläggning

material kännedom: papier maché, gasväv och lim.

proteser (lösa delar)

planering och skisser

modellering

avgjutnings tekniker

läggning och sminkning

material kännedom: gelatin, kall skum, värm skum, latex.

tand maskering (tillverkning av tandproteser)

avgjutnings tekniker för tänder

planering och modellering

material kännedom: tand akrylat.