Commediagillet

Om Mask och Commedia Centrum

Mask och Commedia Centrum är en ideell förening som grundades 1985 som har till ändamål:

– att sprida kunskap om masker, dockteater, clown, gatuteater och Commedia och deras användning i olika kulturer och tidsepoker.

– att undersöka och experimentera i dockor och masktillverkning, användning av masker och dockor som konstnärligt uttrycksmedel och Commedia, clown och gatuteater som teaterform.

– att utveckla samarbete med nationella och internationella grupper och organisationer.

– att fungera som forum för att utveckla och skapa nya former för arbete med masker, dockor, clown, Commedia och gatuteater med sikte inställt på att dels i egen regi driva den professionella teatergruppen Commediagillet, och dels vara en samlingsplats för fristående grupper, såväl amatörer som professionella.

Allt detta sker genom att anordna kurser, workshops, seminarier, föreläsningar och utställningar kring masker, dockor, clown,  gatuteater och Commedia samt genom utgivelse av publikationer i dessa ämnen. Föreningen Mask och Commedia Centrum arbetar utifrån demokratiska principer, stödjer demokratin som samhällssystem, verkar för jämställdhet, mångfald, alla människors lika värde och likabehandling i verksamheten samt tar avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter.